Angående Lokal förvaltning av öns Natur- och Kulturmiljö.