Om

Citat från stadgarna;

Syfte.

Hvens Byalag är en opolitisk och fackligt obunden ideell samhällsförening som i första hand skall arbeta för Hven och dess befolknings bästa, tillvarata och främja dess intressen, och vara den gemensamma rösten gentemot omvärlden.

Hvens Byalag skall verka för en långsiktigt hållbar förvaltning och utveckling av Hvens sociala och fysiska miljö. Detta skall göras så att jämställdhet, integration och innovation gynnas.

Hvens Byalag skall delta i, och hålla sig informerad om, de lokala, regionala, nationella och internationella processer som relaterar till ön, för att proaktivt, hellre än reaktivt, kunna påverka dessa, till Hven, och dess befolknings fördel.

Verksamheten skall inte bara bedrivas med transparens, utan även aktivt kommuniceras till alla medlemmar och boende.

 

 

Kontakt

Hvens Byalag, Landsvägen 225, 260 13  Sankt Ibb

0418-72 264,  070-54 72 264

info[at]hvensbyalag.org

medlemsavgift 2018; 100:- enskild – 150:- hushåll till plusgiro 96 84 48-1